Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Knihovna se stěhuje

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Knihovna se stěhuje

Jak se čtenář pamatuje, stěžovali jsme si v předchozích zápisech na nedůstojné umístění knihovny obce v nevyhovující místnosti na MNV. V důsledku prodeje domu čp. 13 /U Kalkušů/ a vystěhování se jeho někdejšího majitele, o němž jsme se zmínili v zápisech za rok 1973, uvažovala rada MNV, jak naložiti s třemi uvolněnými místnostmi v druhém podlaží. Přes to, že by bylo lákavé obsaditi uvolněný byt do doby než dojde k demolici tohoto domu, rozhodla rada MNV na návrh předsedy komise školské a kulturní, Adolfa RATAJE, aby uvolněného bytu bylo použito k přemístění knihovny obce. K přestěhování knihovny došlo dne 14.6.1974 po předchozí úpravě bytu. Z jedné místnosti zřízena čítárna, a v osmi nových železných stojanech ve dvou místnostech byla umístěna krásná literatura a literatura ostatní. Stěhování bylo dost pracné a zúčastnilo se jej 5 žen a 2 muži včetně řidiče nákl. auta. Jak dříve knihy trpěly nevhodným umístěním je zřejmo z toho, že po týdnu vytrvalého větrání jen částečně ztratily knihy pach plísně a vlhkosti. Dnes je pohled na místnosti se záclonami a podlahovou krytinou povznášející, a daleko lepší využití knihovního inventáře je na bíledni. A tak dostala knihovna přednost před jedním uchazečem z bytů, který měl přijíti na řadu podle pořadníku.