Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Trocnovské oslavy

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Trocnovské oslavy

Dne 15.9.1974 vzpomenul jihočeský lid 550. výročí úmrtí trocnovského vladyky a rodáka Jana ŽIŽKY z Trocnova. Celostátně bylo vzpomenuto tohoto výročí v tisku obsáhlými vzpomínkami a zhodnocením osobnosti tohoto slavného husitského válečníka a velkého odpůrce rodu Rožmberků. Na oslavu vyslaly mnohé obce početné výpravy. I v naší obci se přihlásilo k účasti na 50 osob. Jízda vykonána autobusem ČSAD. Převážnou část vstupenek v ceně Kčs 5.- uhradil MNV. Oslavy velkého rozsahu s válečnými vozy, jízdou na koních za účasti naší armády v dobových válečných stejnokrojích, s hercem jihočeského divadla v roli Jana Žižky, se velmi zdařily. Vstupenka je přiložena u naší fotodokumentace.