Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Co stojí pohřeb?

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Co stojí pohřeb?

Nebude snad nezajímavé napsat několik řádek o tom, co za našich dnů stojí pohřeb a kdo jej provádí. Po úmrtí je zemřelý ještě týž den odvezen pohřební službou Komunálních podniků v Českých Budějovicích do příslušné místnosti s nízkou teplotou. Již dávno nezůstává po tři dny doma, jak tomu bývalo. Z českých Budějovic se pak doveze pohřebním autem do místa, v němž se koná pohřeb /vesnický kostel, nebo kremace na hřbitově sv. Otilie v Čes. Budějovicích/. A nyní, z jakých položek sestává účet Komunálních služeb? Uvedeme konkrétní případ našeho občana, jehož dobrovolný odchod je popsán v zápisech za tento rok:

Lesní rohy /hudba/