Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Maškarní průvod

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Maškarní průvod

Dne 24.2.1974 se zde konal za nevlídného deštivého počasí s větrnými poryvy maškarní průvod na ukončení masopustu. Pořádala jej společně s SSM místní skupina rybářů. Byla třeba velkého nadšení, aby nepočetná skupina maškar vydržela po celý den chodit v tomto nečase po ulicích. Kromě známé již "kobyly" byl nápaditý "doktor" s injekční stříkačkou a poslechovým telefonem na zjištění plícních a jiných "nemocí", představovaný předsedou skupiny Františ. AICHMAJEREM. Ale při zábavě se myslelo také na vážné věci, a tak přihlížejícím, kteří maškary podarovali, byl oplátkou předán barevný letáček ROH - "Co uděláš pro to, aby se úraz neopakoval". Finančně skončila tato tradiční legrace velmi dobře. V průvodu bylo vybráno celkem Kčs 2.000.-, z nichž SSM dostal polovinu. Dozvuky této zábavy byly v hostinci U Kalkušů, kde byl večer všem přítomným zdarma podán kvalitní guláš. Samozřejmě tancovalo se za doprovodu dvou harmonik /za průvodu venku, i v místnosti/.