Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Jarní úklid

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Jarní úklid

Je to akce, která se provádí každoročně v rámci volebního programu a jednotného plánu kulturně-výchovné činnosti. Letošní rok jsme si dali celkem dost náročný program - vyčištění okrajů lesů v celé jeho délce. V předchozích záznamech jsme o naší kulturní ostudě hovořili. Tentokráte jsme na to šli z podnětu MNV, VO KSČ a NF tak říkajíc "od lesa". Byl udělán předem program, vytiskly se pozvánky, které roznesly agitační trojice do každého domu a každé rodiny ještě s ústní výzvou k národní směně dne 20. a 27.4.1974, která je organisována na úklid okraje lesa a zahrady mateřské školy. Nářadí, pokud možno, s sebou. Účastnící byli rozděleni do čet, která měla svého vedoucího. Sraz účastníků byl v 7,00 hod. ráno v prostoru před obchodním střediskem. Přes to, že se čekala větší účast, přece jen počet třiceti brigádníků, včetně mladých, vyhovoval. Sebralo se mnoho železných a plechových předmětů, které byly dováženy na kraj lesa na hromady připravené k odvozu n.p. KOVOŠROT. Nebylo v našich možnostech, najít každou plechovku od paštiky a jiných potravin, ale bylo toho uděláno pro čistotu lesa mnoho. Okraje již nepůsobí tím zarmucujícím dojmem. Takže: dobrá věc se podařila, abychom si zanotovali obdobně s árií z Prodané nevěsty.