Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Přehled roční kulturní činnosti

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Přehled roční kulturní činnosti

Kulturně-výchovná činnost v obci za rok 1974 se podle Deníku pro její evidování projevila takto: V oblasti politicko-výchovné:

  • 2 mimoškolní akce, účast 140 osob
  • 3 vnitřní a zahranič. pol.: 210 osob
  • 1 zeměděl. /zahrádkáři/: 50 osob
  • 2 zdravotnictví: 85 osob
  • 1 soudobé křesťanství: 58 osob
  • 2 výstavy /SNP, VŘSR/: 290 osob

Ostatní kulturní a společenské akce:

  • 5 tanečních zábav: 1400 osob
  • 26 ostat. kulturních a společenských akcí /besedy nad kronikou, beseda s důchodci, vítání dětí, slavná výročí, sportovní akce apod.: 2476 osob

Celkem bylo tedy za rok u nás 42 akcí s účastí 4709 osob, z toho bylo 10 akcí s 900 osobami pořádáno v přírodě. Jsou to sice suchá čísla, ale přehledná. O některých významnějších akcích jsme se zmínili v samostatných kapitolách.