Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Zahájení cvičení Sokola

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Zahájení cvičení Sokola

Dne 1.4.1974 bylo plakáty oznámeno, že dne 8.4.1974 bude v kulturním domu zahájeno cvičení sokolské jednoty. Zatím cvičí ženy školního a předškolního věku. Žen je 30, dětí 15. Cvičí se jednou týdně, vždy v pondělí. Náčelnicí je Marie Babková. Cvičitelky jsme již uvedli při jiné příležitosti. Děti cvičí Pražáková Marta a Fialová Jana. Na jiném místě jsme také uvedly, které ženy jsou ve výboru TJ SOKOL Včelná. Cvičení je zatím rekreační. Na Spartakiádu v r. 1975 se necvičí, protože skladby jsou vysoce náročné i pro vyspělé cvičenky, a pak je více žen do 30 roků s dětmi, které by si musely uhradit svou účast na Spartakiádě z vlastní dovolené.

Nehledě ke skutečnosti, že kulturní dům není po dobu cvičení vytápěn, je tu ještě další nedostatek. Chybí bradla, kůň na šíř a kruhy, které jsou sice zavěšeny, ale nelze jimi cvičit pro chatrné upevnění ve stropě. Nedostatků tedy je dost, ale je důležité, že po letech nečinnosti se přece jen s cvičením začalo pro splnění hesla "buď fit"!