Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Výstavba rodinných domků

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Výstavba rodinných domků

V tomto roce přes pokračující výstavbu byly kolaudovány a popisnými čísly opatřeny jen TŘI rodinné domky. Je to nejmenší počet domků postavených od r. 1970. Tento stav nastal proto, že je nedostatek stavebního materiálu. Svého času proběhla ve Včelné zpráva, že okresní národní výbor nedává další povolení ke stavbě rodinných domků. Zpráva není pravdivá, protože tato stavební povolení /podle nové terminologie se vydává "Rozhodnutí o přípustnosti stavby"/, byla nadále vydávána. Dokonce jsou přijímány žádosti o další "stavební povolení", jichž bylo posláno na MNV v r. 1975, kdy tyto záznamy dopisujeme, celkem 20. Co však ONV pro stavebníky nevydává, jsou materiální listy, a stavebníci jsou odkazováni, aby si "sehnali" materii sami. Protože to není snadná věc /stavebníci uplácejí prodavače někdy dost vysokými částkami/, v době, kdy je stavebního materiálu a materiálu pro vnitrní vybavení celostátní nedostatek, proto se výstavba zpožďuje. A tak na konci roku 1974 je ve Včelné celkem rozestavěno již 54 rodinných domků, z čehož jen několika šťastlivcům bude moci býti dáno povolení k užívání /kolaudace/. Je také pravda, že to není zaviněno vždy nedostatkem materiálu, ale že zde také hrají svou roli finanční prostředky ke stavbě.

V roce 1974 bylo tedy uděleno povolení k užívání následujících stavebníkům:

Václav KOLBABA - čís. pop. 314

Vladimír TRS - čís. pop. 315

Evžen HOLŠÁN - čís. pop. 316