Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Pohyb obyvatel

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Pohyb obyvatel

Během roku 1974 došlo k nesledujícím zrněném v pohybu obyvatelstva:

Živě narozených bylo ... 15, z toho 7 mužů, 8 žen
Zemřelých bylo    ... 12, z toho 7 mužů, 5 žen
Přistěhovalo se   ... 37, z toho 19 mužů, 18 žen
Vystěhovalo se    ... 34, z toho 15 mužů, 19 žen.

Na konci roku 1974 měla Včelná 1004 obyvatel, z toho 487 mužů a 517 žen. Překročili jsme tedy - zdá se, že už trvale - hranice jednoho tisíce obyvatel a vstoupili co druhé tisícovky. Stále však zvýšení počtu není výrazně vidět na zvýšení počtu. Obrat se očekává v následujícím roce, kdy bude dáno do trvalého užívání více domků občanů, kteří se přistěhují zejména z Čes. Budějovic.

Ještě pokud jde o údaje počtu zemřelých osob, bylo jich pět pochováno do země v Kamenném Újezdu, sedm pohřbeno žehem v Českých Budějovicích. Veliká většina zemřelých pak měla církevní obřady.