Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - O nás v novinách

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

O nás v novinách

  1. JIHOČESKÁ PRAVDA - uveřejnila krátkou zprávu o školení poslanců národního výboru a funkcionářů NF s účastí 53 osob. Školení provedl mimo jiné i předseda KOR České Budějovice a člen předsednictva JKV KSČ Jan LOBERŠÍNER.
  2. Časopis PRÁCE uveřejnil dne 11.11.1974 delší zprávu o činnosti MNV s nadpisem "Příklad malé obce", v němž byl podán výčet dosažených výsledků, které patří mezi nejlepší v okrese.
  3. Náš SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI jmenován v časopise JIHOČESKÁ PRAVDA dne 12.12.1974 v příležitosti setkání s důchodci nad 70 let věku.
  4. Pod nadpisem SILVESTROVSKÁ METANÁ uveřejněn článek v JIHOČESKÉ PRAVDĚ. Tento sportovní podnik pořádala TJ SOKOL. Na asfaltových drahách - protože chyběl led - závodilo 14 družstev, z toho polovina ze zahraničí /Rakousko, NSR/. Turnaj vyhráli rakouští závodníci TSV Haag. Domácím to tentokrát nešlo, a tak se neumístili mezi prvními třemi družstvy. Novinová zpráva se však nezmiňuje o sylvestrovské veselici pořádané po turnaji v kultur. domu. Ta se vydařila po všech stránkách znamenitě. Kdo by myslil, prosím vás, na to, že i tu padla facka na sále. Vždyť je to oslava posledního dne v roce!
  5. O práci našeho umělce - grafika Miloslava NOVÁČKA jsme se obšírně zmínili v zápisech za rok 1973 u příležitosti jeho padesátin. V časopise KVĚTY č. 39 ze dne 26.9.1974 byla ohodnocena Nováčkova práce v článku BÁSNÍ psané do dřeva a jeho samotného jako "perfektního kreslíře a ilustrátora knih". Tato dvousloupcová kritika na celou výšku časopisu se dvěma ukázkami prací a snímkem umělce, je tím významnější, že byla uveřejněna v tomto nejrozměrnějším časopise, kde se pravidelně šetří místem.