Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Včelenské drobnosti

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Včelenské drobnosti

Den 9.5.1974, čtvrtek, kdy byla v Praze, jako první u nás dána do provozu jedna část podzemní dráhy - METRA, by nás, občany Včelné, tak nemusela vzrušovat. Ale protože je tento den tiskem označován za den, který vejde do našich dějin, zaslouží si, abychom zaznamenali, že hned následující den, 10.5.1974, "ochutnali" jízdu touto podpovrchovou tratí, někteří včelenští občané, kteří tam na tuto slavnou událost zvláště jeli a stali se tak částí 300.000 cestujících, kteří si dne 10. a 11.5.1974 tuto slavnou jízdu vyzkoušeli. Kronikář měl připravena čtyři jména. Protože se však přihlásili ještě další, kteří u toho první taky byli, zůstaneme jen u povšechného označení: "včelenští občané".

Dne 21.9.1974 zpozoroval stavebník rodinného domku v Tyršově ulici, p. MAXA, že ze střechy domku čp. 116 ve Witthanově ulici se značně kouří. Než tam doběhl, volala již paní KOVAŘÍKOVÁ čp. 113 českobudějovické požárníky, kteří byli na místě za 10 min., ale to již bylo po požáru. Pan Kroneisl, vlastník domu čp. 116, kterému je již 80 roků, vypravoval kronikářovi, jak k požáru došlo. Měl na půdě vosy, které se snažil vypálit trochou lihu, již držel v krabičce od krému. Protože v té chvíli šla Včelnou velká bouřka, a právě při pokusu o podpálení vosího hnízda pořádně blízko uhodilo, lekl se, a hořící krabička lihu mu vypadla do sena. To vzplálo, mezitím doběhl do domu pan Maxa, který ještě za pomoci dalších dobrovolných "hasičů" vznikající požár ulili šestnácti kbelíky vody. Škoda byla tedy celkem nepatrná, ale přece jen to odnesl strop bytu, na němž byly pořádné "mapy". Takže tu vznikla trochu komická situace, která naštěstí mohla mít tragické následky. Další přikázání by mělo znít: Vosy lihem z domu vyháněti nebudeš!

Dne 21.11.1974 pořádala místní organisace Českého svazu žen v pohostinství JEDNOTY U Cettlů, svou další úspěšnou BESEDU NAD KRONIKOU, doplněnou barevným krátkým filmem VLTAVA. Kronikář tentokráte musel podat jen stručný výklad o zápisech kroniky za rok 1974, protože I. díl kroniky, z které je na pokračování čteno, se z okresního archivu v Českých Budějovicích dostal přes státní archiv v Třeboni až na Federální ministerstvo v Praze. Účel toho jsme se dodnes nedozvěděli.

V listopadu 1974 byl ministerský předseda ČSSR JUDr. Lubomír ŠTROUGAL na státní návštěvě v Sýrii. Obrázkový časopis SVĚT V OBRAZECH ze dne 8.11.1974 uveřejnil dvoustránkový článek PRAHA - DAMAŠEK - HOMS, z níž vyjímáme: "Nejde ovšem jen o to, že zlatníci na bazaru nabízejí přívěsky také v češtině, že v restauraci na ulici Músa al Nusair dělají v neděli knedlíky a že starosta Homsu má za manželku ČEŠKU." O této skutečnosti jsme se zmínili v zápisech za rok 1971 v kapitole o úmrtí našeho občana Antonína KOTÝNKA. Opakujme tedy, že žena starosty druhého největšího města v Sýrii je narozená ve Včelné, takže bychom titulek členku mohli rozšířit takto: PRAHA - DAMAŠEK - HOMS - VČELNÁ, což se docela hezky vyjímá.