Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Zdravotní stav prezidenta republiky

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Zdravotní stav prezidenta republiky

Dne 20.4.1974 byla poprvé uveřejněna zpráva o zdravotním stavu prezidenta republiky arm. generála Ludvíka SVOBODY. Lékařské konzilium označilo zdravotní stav za velmi vážný, způsobený poruchou dýchání a krevního oběhu. Zprávy byly veřejnosti oznamovány denně. Dne 21.5.1974 bylo oznámeno, že nedojde-li ve zdravotním stavu ke změnám, budou zprávy vydávány jen dvakrát týdně. Příčina výše uvedených těžkostí nebyla sice zveřejněna, ale domníváme se, že šlo o mozkovou mrtvici.

Národu se zdálo podivné, že prezident tradiční novoroční projev na nový rok 1974 neproslovil v televizi osobně, ale dal se zastoupit televizní hlasatelkou. Po dvou měsících byl převezen po zlepšení stavu do kruhu rodiny. Dne 8.8.1974 se však nemoc opět velmi zhoršila - znovu nemocnice. Dne 16.8.74 zpráva o návštěvě generál. tajemníka KSČ G. Husáka, který přál prezidentovi brzké uzdravení a děkoval lékařům za intenzivní péči. "Celkový stav prezidenta republiky zůstává nadále velmi vážný."

Dne 25.11.1974 se prezident republiky dožívá 79 let. Při té příležitosti tisk vzpomněl jeho zásluh v období národně - osvobozeneckého boje. Generál. tajemník KSČ a předseda vlády ČSSR Lubomír ŠTROUGAL navštívili v ústřední vojenské nemocnici v Praze - Střešovicích prezidenta republiky a upřímně mu blahopřáli. Při té příležitosti informovali lékaři jmenované státníky o zdravotním stavu prezidenta republiky. Jeho stav si i nadále vyžaduje nemocniční léčení. Novoroční projev 1975 pronesl 1. tajemník KSČ Gustav HUSÁK. Prezident je tedy opravdu vážně nemocen.