Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Stavba sila v Poříčí

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Stavba sila v Poříčí

Stavba sila v Boršově - Poříčí byla zahájena přece dvěma roky. Jde o dominantu, jejíž nejvyšší bod je ve výši 58 m nad zemí, a která celkem rušivě zasáhla do pohledu směrem západním na Blanský les a vesnice toho směru.

Nechtěli jsme se zvlášť o této stavbě zmiňovat, protože je jednak mimo zájem naší obce a pak v dokladech ke kronice je obsažný výstřižek z novin. Ale věděli jsme, že po dostavění této výškové stavby v r. 1975, kdy také bude do sila uložena první sklizeň obilí, nás ve Včelné moc dobrého z tohoto monstra neočekává. Věděli jsme, že převážně západní větry zanesou k nám prach z čištěného obilí. Co však jsme nevěděli, je skutečnost, že se v silu ještě bude dosušovat obilí a sice v sušárnách, pod nimiž se má topit uhlím. V druhém týdnu měsíce října 1974 se však na poli mezi železniční tratí do Horního Dvořiště a bývalým hostincem NA CUKRMANDLU - U Němečka, objevil bagr, který ve směru od sila k položenému potrubí dálkového plynovodu Most - České Budějovice - Čes. Krumlov, který vede částečně přes naše katastrální území v blízkosti usedlosti čp. 199 /U Šlinců/, vyhloubil prostor pro instalaci přípojky na tento plynovod pro závod SILO.

Kronikáři na jeho dotaz se dostalo zasvěcené informace, že namísto plánovaného použití uhlí pro sušičky, bude použito k vytápění kotlů plynu, který nezanechá zdaleka takové zplodiny jako uhlí.

Máme tedy na Včelné o jednu starost méně, a proto kronikář věnoval této stavbě několik řádek.