Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Občanská vybavenost

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Občanská vybavenost

Se zpožděním tří roků zaslalo nám okresní oddělení Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích sdělení o občanské vybavenosti naší obce k 31.12.1971. Pro paměť budoucího věků zde zaznamenáváme tato data:

Obec Včelná vznikla v létech 1784 - 1785. /S oznámeným rokem 1841 nemůžeme souhlasit, protože máme naprosto spolehlivě prokázán rok založení 1784 = poznámka kronikáře/. Obec v současné době plní funkci "sídla trvalého významu". Celková katastrální výměra obce je 370 hektarů a sestává ze 48%, t.j. ze 176 ha zemědělské půdy, 43%, t.j. 158 ha lesní půdy a 2%, t.j. 8 ha zastavěné plochy. Nadmořská výška je 438 m. Podle přepočtu na současnou územní organizaci, měla obec v r. 1869 - 393 obyvatel, v roce 1900 - 551 obyvatel, v roce 1921 - 617 obyvatel, v roce 1950 - 866 obyvatel a v roce 1970 - 985 obyvatel. Průměrná hustota obyvatel činí 266 obyvatel na 1 km2. Významným kriteriem životní úrovně je občanská vybavenost.

V mateřské škole bylo umístěno 36 dětí, vesměs 3 - 5 letých. Na 1000 obyvatel připadá 115 čtenářů místní lidové knihovny. Ve veřejném stravování připadá na 1000 obyvatel 237 m2 odbytové plochy a průměrně Kčs 673.- na jednoho obyvatele maloobchodního obratu za rok. V prodejnách potravinářského zboží činí výše maloobchodního obratu 2877.- Kčs za rok na jednoho obyvatele. V prodejně průmyslového zboží činí výše maloobchodního obratu za rok na jednoho obyvatele Kčs 891.- V holičsko-kadeřnické provozovně činí průměrná tržba na jednoho obyvatele Kčs 21.- Délka místních komunikací je 5,7 km.

Všechna tato data byla vyvěšena ve dvou skříňkách vyhlášek a kromě toho ještě dne 16.10.74 vyhlášena místním rozhlasem.