Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Činnost MNV

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Činnost MNV

Činnost Národního výboru a jeho obvodu je dána volebním programem. Tento program byl plněn. V podrobnostech viz heslo Celkové zhodnocení popisovaného roku. Zatímco ve složení MNV a výboru žen nedošlo ke změnám, výbor Národní fronty byl změněn tak, že pro pokročilý věk resignoval na svou funkci jednatele Jan BLÁHA a dočasně jí byl pověřen Josef JIŘIČKA, do doby než bude nalezena trvalá náhrada. Národní fronta také doznala změnu v počtu společenských organisací, když dnem 1.11.1975 pro malý počet členů a celkově malou činnost byla zde rozpuštěna organisace Svazu protifašistických bojovníků. Její členové budou převedeni do IV. organisace v Českých Budějovicích. Styčným členem s touto organisací bude Josef Chaloupka. Dnem 1.1.1975 byla zastavena činnost dalšího člena Národní fronty, a to základní organisace Svazu rybářů. O tom viz zvláštní kapitolu.

Místní národní výbor svolal a organisoval následující počet a druh schůzí:

- veřejných plenárních zasedání: 6

- slavnostních veřejných plenárních zasedání: 2

- plenárních zasedání: 4

- schůzí rady MNV: 24.