Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Počasí

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Počasí

Kronikář začne tuto kapitolu trochu neobvykle. Když totiž byla jednou za dlouhý čas předložena obecní kronika, díl 1. obecnímu úřadu ke kontrole, jíž byli tehdy pověřeni bývalý starosta Bohumil ČERNÝ a člen osvětové komise za stranu komunistickou František HOLUB, napsal do kroniky svůj názor napřed Frant. Holub. "Méně by se mělo psát o počasí, které je pořád stejné, ale víc by se mělo psát o lidech a o jejich bídě." Starosta Bohumil Černý napsal: "Kronika je správně vedena a nedá se jí nic vytknout."

Tak tedy navážeme na to, že "počasí je stále stejné". Psát o počasí, především o jeho výkyvech nařizují i směrnice pro vedení obecních kronik. Proto je každý rok tento bod na programu.

Tak jaký byl ten rok právě minulý se zřetelem na počasí? Byl velmi neobvyklý a to hned v jeho začátku. Rok to byl povětšině suchý. Jestliže říká pranostika "leden, za kamna vlezem", za kamny jsme dlouho nevydrželi. Byl teplotou i srážkově nadnormální. Byly sice mrazíky - 2 až - 8°C, ale teploměr se většinou pohyboval v mezích + 2 až + 7°C. Nebylo to sice u nás, ale tisk přinesl zprávu ze 6.1.1975, že byly kromě vysloveně zimních hub nalezeny kozáky, křemenáče a suchohřiby hnědé! Ze dne 10.1.1975 je zpráva, že rozkvetly fialky, petrklíče, růže, někde i jahody a keře, takže se doporučovalo, abychom uvolnili tepelné obaly, které chrání růže. Neděle dne 12.1.1975 byla opravdu jarní nedělí, vzduch voněl jarem, a teplota vystoupila na + 12°C. Leden přenechal místo březnu. Bylo tak krásně, že v denním tisku byly titulky jako "Co se to děje", "Jaro nás neopustí", "Do jarní přírody". Sníh, jehož ostatně napadlo velice málo, zcela zmizel a muselo se za ním vysoko do hor, do Tater. Podle meteorologického pozorováni neměl začátek této zimy obdoby dvě staletí. Začátek února nebyl jiný. Zima je rozhodně víc v kalendáři než v přírodě. Sníh jsme viděli jen na televizních obrazovkách při sportovních přenosech. Známý písmák VAVÁK si do své kroniky roku 1794 zapsal: "Zdá se, jakoby zima opustila českou zem a přestěhovala se někam daleko na sever". U nás na litoměřicku se začátkem února začala sít pšenice! My, prostí občané jsme s počasím koneckonců spokojeni. Neubývá tak uhlí ve sklepě, ale s obavami pozorujeme, že není ani sníh, ani neprší. A to není dobré pro pole, ani pro studně. Byla to divná zima: v polovině února desetistupňové mrazy a v poledne jedenáctistupňové teplo. Teprve 21.2.1975 napadlo několik centimetrů sněhu. Dne 7.3.1975 jsme slyšeli první bouřku. Hřmění a blesky byly s přívalem vody nad Budějovicemi, ale nás zasáhly jen okrajově. Trochu zimní počasí se nám vrátilo na svátek Josefů, se slabšími mrazíky. Konec března nám ukázal, že počasí je rozmarné. Ne nadarmo se říká, že "ten člověk je jako počasí", abychom ukázali na vrtkavost jeho povahy. Tři dny vytrvale sněžilo, děti sáňkovaly, a k dokonalé zimní náladě chyběl jen led na rybnících. Splnilo se přísloví o zelených vánocích a bílých velikonocích.

Toto nezvyklé počasí mělo zhoubný vliv na škůdce stromoví, takže ovocné stromy pak krásně rozkvetly. Sníh se ztratil 3.4.75. Jaro bylo slunné, což mělo příznivý vliv na opylení květů. Letní měsíce, zvláště pak prázdninové, byly hezké, jak mají být. Rovněž hezky bylo v září i v polovině října. Konec října se projevil mlhami a teplotami kolem + 5°C, zatímco podle denního tisku bylo na horách krásně s teplotami až + 20°C. Dušičkové dni byly krásné a slunečné. Zima se s konečnou platností přihlásila již 23.11.75 sněhovou nadílkou. Napadlo ho 10 cm, ale pozvolna se ztrácel, takže pro poesii vánoc jej mnoho nezbylo. Nejnižší teplota v listopadu - 14°C, nejvyšší + 10°C. Dne 19.12.75 nás překvapila teplota - 21°C, pak se však hned následující den mráz "ztrhal". A to byl vůbec největší mráz v r. 1975.

Počasí nám tentokráte zabralo v kronice hodně místa, to pro tu jeho mimořádnost na začátku roku. Takže kdyby žil ještě František Holub, řekl by: "Kdybyste se raději starali o to, aby vám neutíkala voda z víceúčelového cvičiště a dalo se na něm klouzat, a počasí nechali na pokoji". A kronikář by mu odpověděl:

"I to se zpraví, pane Holub, jako ta propouštějící vodní nádrž".