Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Osevní plán

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Osevní plán

Na Včelné máme stále jen jednoho rolníka, který pracuje samostatně. Ostatní pozemky bývalých chalupníků, jak jsme již v předešlých zprávách kroniky uvedli, obhospodařuje JZD Planá. Naše údaje pro kroniku se proto týkají jen tohoto jednoho zemědělce. Měl oseto následující obilí: na 50 arech pšenici, 80 arech žito, 80 arech ječmen, na 60 arech oves. Bramborami osázel 60 arů pozemků.