Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Úroda

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Úroda

Letošní slunné jaro, jak jsme již uvedli v kapitole o počasí, mělo příznivý vliv na opylení květů. Po teplém počasí, které vylákalo předčasně ze svých zimních úkrytů pod kůrou a v nespáleném listí všelijaké škůdce ovocných stromů, mělo zhoubný vliv na jejich existenci. Proto byla v roce 1975 tak pěkná úroda jablek, ale především hrušek. Plody byly krásně vyzrálé a neobvyklé velikosti, dokonce i u starších stromů. Červivost byla minimální.

Ale nejen ovocné stromy byly úrodné. Úroda se projevila i na stromech, jejichž plody člověk celkem pravidelně neužívá jako jsou žaludy a jeřabiny, což je prý skutečnost - jak napsal denní tisk -, která se opakuje jednou za šest až sedm roků. Krutou zimu by podle pranostiky měly věštit rudé malvice jeřabin, ale může nás utěšovat, že pranostika v moderní době již často selhala. Zima to skutečně - až na jednodenní výjimku, dne 19.12.75 /- 21°C/ - potvrdila. Ono předvídat počasí se ostatně nedaří dosti často ani moudrým a vzdělaným meteorologům, jejichž předpovědi vyzní někdy zcela opačně.

Slyšeli jste ten vtip o nich?

Předseda maturitní komise říká při závěrečné zkoušce abiturientovi: "Příteli, ale vy v žádném předmětu nevynikáte. Čím vlastně chcete být?"

"Prosím, meteorologem" odpovídá student.

Pokud jde o škůdce, jako myši, nerozmnožily se natolik, aby nějak vážné ohrozily sklizeň. Chrousty budeme pravděpodobně znát jen z přírodopisu, protože kronikář neviděl chrousta již několik let, a přece jejich velký výskyt se má projevit vždy jednou za čtyři roky po úplném vývoji ponravy. Jaké to bývaly záplavy těchto škůdců za našeho mládí. Hospodáři říkají, že je ničí umělá hnojiva.