Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Lesní plodiny

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Lesní plodiny

Včelná je známá svými souvislými porosty borůvčí, a tak když je příznivé období, je velká úroda těchto lesních plodin. Právě uplynulý rok 1975 byl velmi úrodný na tyto velmi zdravé a v zahraničí velmi hledané plody. Bohužel, nemáme u nás již sběrnu a tak kronikář nemůže uvést, mnoho-li naši občané natrhali a do sběrny odvedli. Dotazoval se v Kamenném Újezdě, kam byla sběrna převedena, ale tam se nám dostalo jen slibu, že data budou poslána, ale slib nebyl splněn. Málo se zde sbírá brusinek a docela zde vymizely některé druhy hub, jako lesák jelení /jelenice/, sluka svraskalá /lesní žampion/, havelka /václavka/ i zelánka /kateřinka/, které zde byly za našeho dětství hojné. Nyní se vyskytují jen sporadicky.