Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Zemědělství

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Zemědělství

Koncem května a vlastně po celý měsíc červen dosti pršelo, takže když obilí mělo začít nalévat zrno, došlo k částečnému polehnutí vegetace, což se pak projevilo menšími výnosy. Dodávky však byly splněny, ba slabé překročeny. Náš samostatně hospodařící rolník /Miluška MASÁKOVÁ/ dodal celkem 17 q obilí, 10 q brambor, 2,4 q masa. Kontingent masa jí byl snížen, protože v důsledku nemoci krav /tuberkulóza, slintavka/ nebyla s to dodat více. Jak pracuje tento samostatně hospodařící rolník, o tom jsme hovořili v předchozích zápisech. Jestliže řekneme, že za malým traktůrkem staré výroby je zapražen starý jednoradlicový ploužek, který vede žena, hovoří to za všechno.

STAV DOBYTKA:

Tento rolník má ve stavu 5 krav, 3 telata a 1 prase. Již po léta si prase vůbec nechoval, protože prý nevěděl, že si ho smí bez povolení pro sebe zabít. Podle sčítání je v obci celkem: 772 slepic, 37 kohoutů, 2 kachny, 2 ovce, 3 prasata, 7 krav, z toho 6 nezapuštěných. Majiteli jsou převážně vlastníci pozemků s výměrou zemědělské půdy do 0,5 ha a bezzemci.

DODÁVKY MASA, MLÉKA A VAJEC:

Nás samostatný rolník dodávky splnil. Protože dřívější držitelé zemědělské půdy přes 0,5 ha, kteří byli povinni dodávat určité množství vajec, a tato půda jim byla rozparcelována na stavbu rodinných domků, zůstává u nás jako jediný dodavatel těchto potravin již jen zmíněný samostatně hospodařící rolník.

CHOROBY DOBYTKA:

Jak jsme již vpředu řekli, došlo u nás k onemocnění dobytka Milušky Masákové. Aby mohla splnit dodávku v mase /11 q/, byla nucena hovězí dobytek přikoupit. Nakoupila jej u JZD v Plané v dobré víře, že dobytek je zdráv. Ukázalo se však brzy, že skot je nemocný, a tak přivolaný zvěrolékař vyřadil pro jatky jeden kus podezřelý z onemocnění na slintavku a dva kusy pro onemocnění na tuberkulozu.