Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Výstavba rodinných domků

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Výstavba rodinných domků

Očekávalo se, že při počtu rozestavěných staveb rodinných domků z r. 1974, bude jich více dostavěno v roce následujícím, tedy v roce 1975. Různé příčiny /nedostatek materiálu a snad také peněžních prostředků/ nedovolily splnění tohoto předpokladu. Celkem bylo přiděleno 6 popisných čísel. Je pravda, že bylo dostavěno ještě několik domků, do nichž se majitelé dokonce již nastěhovali, aniž požádali o rozhodnutí k trvalému používání /kolaudace/, a aniž ohlásili změnu bydliště. Tento počet se objeví jako přírůstek až v roce 1976. V roce 1975 tedy byly dostavěny následující rodinné domky:

Manželé Bohuslav a Ludmila ŠÍŠOVI ... čp. 317
Vlastimil a Marcela ŠTEFANČÍKOVI ... čp. 318
Josef a Emilie NECKÁŘOVI     ... čp. 319
František a Anelies PETROUŠOVI  ... čp. 320
Bohuslav a Marie ŠANDEROVI    ... čp. 321
Zdeněk a Danuše PILSOVI      ... čp. 322

Na konci roku 1975 je na Včelné rozestavěno celkem 70 rodinných domků.