Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Bezprašný povrch ulic

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Bezprašný povrch ulic

Takřka revoluční změnou v historii naší obce, jak to nazval na veřejném plenárním zasedání MNV dne 27.12.1975 jeho předseda Bedřich HOUSKA, je zahájení výstavby bezprašných povrchů našich ulic. Tato akce byla provedena se souhlasem krajského a okresního národního výboru v Českých Budějovicích dodavatelsky, náhradou za dosud nezapočatou stavbu víceúčelové budovy, jak jsme se již zmínili v zápisech kroniky za rok 1974. Nové bezprašné vozovce se těší vlastníci rodinných domků v celém novém sídlišti, tj. v ulici "V Sídlišti", v části ulice "Dlouhé" a Husovy, dále v Jiráskově ulici až do výše ulice Tyršovy, a v ulici Witthanově od Třídy 5. Května až do výše ulice Tyršovy. Tím se z velké části odstranila ta nejbolestivější místa vozovky, takže kupř. do prodejního střediska přejde občan i za deště takřka se suchou nohou.