Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Chodníky a záhony

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Chodníky a záhony

Podél Třídy 5. Května byla provedena v dále uvedené části úprava chodníků a zřízeny okrasné záhony oseté travou s malými smrčky a nízkými růžemi. Je to provedeno zatím v prostoru ohraničeném ulicemi Úzkou a Sokolovského. Úprava působí velmi hezky. V celé délce Třídy 5. Května od budovy MNV až na křižovatku s ulicí Jiráskovou byly vysázeny po levé straně směrem ke Kamennému Újezdu lípy. Udržování těchto okrasných záhonů převzal v dohotoveném úseku český svaz žen. Další úsek převezme částečně Obec Baráčníků. Tato akce "Z" má označení 42/75, a náklady činily Kčs 34.718.-, z toho mzdy Kčs 9.916.-