Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Prodloužení ulic

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Prodloužení ulic

Ve 4. čtvrtletí 1975 byla otevřena /prodloužena/ Husova ulice přes ulici Jiráskovu směrem ke sportovnímu stadionu. Je to další krok ke zlepšení vjezdu autobusů, přivážejících tam nocležníky. V roce 1976 je plánováno zpevnění tohoto prodloužení a opatření bezprašným povrchem. Provede se také její osvětlení, jakož i osvětlení celého prostoru parkoviště, které bude současně zbudováno.

Ve 3. čtvrtletí 1975 bylo geometricky zaměřeno dosud nepoužívané místo budoucího pokračování Rybákovy ulice směrem severním. K otevření tohoto úseku má dojít rovněž v roce 1976.