Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Vodojem na Hraničkách

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Vodojem na Hraničkách

V prosinci 1975 se začalo se stavbou pomocného vodojemu o obsahu 400 m3 v prostoru u lesa, kde se od nepaměti říká Na Hraničkách /rozmezí katastrálních území plavského a kamenoújezdského/. O této stavbě jsme se zmínili předběžně již v zápisech kroniky za rok 1973 v souvislosti se stavbou vodojemů a zřízení vodovodu. Tento pomocný vodojem bude zatím po jeho výstavbě používat jeta n.p. Benzína a později bude sloužit také jako zásobník pro naší obec.