Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Kanalizace

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Kanalizace

V roce 1975 bylo pokračováno ve výstavbě kanalizace, označené v plánech jako kanalizace IV. část. Je to hlavní program obce v akci "Z" 41/75. Za pomoci mechanizace n.p. SIGMA byla vybudována kanalizační sít na Třídě 5. Května od její křižovatky s ulicí Sokolovského až na křižovatku s ulicí Jiráskovou. Chodníky a okrasné záhony podél této hlavní silnice však byly vytvořeny jen v malé části podél rodinného domku čp. 67, protože v dalších částech výkopu kanalizace nebylo dostatek záhozového materiálu, takže terén nebyl urovnán. V Jiráskově ulici byla vybudována kanalizační síť až na křižovatku s ulicí Rybákovou a dále přípojka na prodloužení Husovy ulice na sportovní stadion. Finanční náklady obnášely 203.361.- Kčs, z toho na mzdy Kčs 47.011.-