Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Parkoviště "U Kalkušů"

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Parkoviště "U Kalkušů"

Jako další akci "Z" označenou číslem 171/75 bylo zřízení parkoviště na bývalé zahradě někdejšího hostince U Kalkušů čp. 13, nyní Jednota, v sousedství pomníku padlých z 1. světové války. Za tím účelem byly vykáceny některé okrasné i ovocné stromy a získáno tím další parkoviště. Při tom byla také stržena velmi zchátralá hospodářská budova tohoto popisného čísla, takže z celkového, kdysi velkého zájezdního hostince, který při jeho zrodu a po rekonstrukci v r. 1813, byl celý dvůr pro formany zastřešen, zbyla jen původní rekonstruovaná budova hostince a bytu majitele, postavená ve stylu tzv. "selského baroka". Náklady na toto parkoviště obnášely částku Kčs 18.816.-, z toho mzdy Kčs 4.554.-