Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Nový prezident republiky

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Nový prezident republiky

V zápisech kroniky za rok 1974 jsme podrobně sledovali boj o život prezidenta republiky armádního generála Ludvíka SVOBODY, držitele dvou čestných titulů "Hrdina ČSSR". Jeho zdravotní stav se přes velmi kritickou dobu, zlepšil natolik, že mohl být propuštěn do domácího ošetřování. Duševní a fyzické síly jeho však ochably natolik, že nebyl s to nadále zastávat odpovědnou funkci prezidenta republiky. V této funkci ho již delší dobu zastupoval ministerský předseda Dr. Lubomír ŠTROUGAL. Toto provizorium však skončilo dne 29. května 1975, kdy byl na společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky zvolen jednohlasně novým prezidentem republiky JUDr. Gustav HUSÁK, jako nejpovolanější kandidát. Je to první občan slovenské národnosti, který byl zvolen prezidentem naší republiky. Jeho profil a celou volbu, jakož i ohlasy světa na tuto volbu přinesl podrobně denní tisk. Výtisky těchto novin jsou uloženy jako doklady ke kronice obce.

Nový prezident JUDr. Gustav HUSÁK navštívil v den volby armádního gen. Ludvíka SVOBODU, aby mu blahopřál k jeho osmdesátinám. Při této příležitosti mu prezident republiky udělil a osobně odevzdal třetí čestný titul "Hrdina ČSSR". Tisk přinesl fotografii tohoto setkání, která dokumentovala, jak velmi utrpěl na zdraví a vzhledu bývalý prezident. Televize přinesla rovněž jen tento nepohybový snímek.

Přejeme novému prezidentovi, který je současně i generálním tajemníkem Ústředního výboru KSČ, aby byl dobrým prezidentem obou našich národů k prospěchu celé naší vlasti.