Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Oslava VŘSR

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Oslava VŘSR

Oslava padesátéhoosmého výročí Velké říjnové socialistické revoluce se konala dne 6.11.1975. Byla zahájena průvodem s lampióny nesenými třiceti školními dětmi, který vyšel v 16,30 hod. od Národního výboru. Celkem bylo v průvodu asi 150 lidí. Průvod sílil, jak se přibližoval k hostinci "U Kalkušů". Za pochodu byly vystřelovány ze dvou pistolí světelné rakety. Průvod se zastavil u pomníku padlých z I. a II. světové války, kde promluvil Adolf RATAJ, předseda školské a kulturní komise MNV, a pak Jan VÍTOVEC, předseda SČSP. V 19 hodin byl zahájen slavnostní večer za předsednictví člena místní organisace KSČ Václava MAXY. Kulturní vložku přednesli školáci boršovské školy. Hlavní referát přednesla Alena VIKTŮRKOVÁ, ředitelka základní devítileté školy z Českých Budějovic. Byla to jedna z dosud u nás nejlépe podaných zpráv. Za předsednický stůl usedli také dva pozvaní sovětští vojáci z boletické posádky, hodností poručík a praporčík. Zdravici pronesl praporčík a přeložil ji zhruba předseda MNV, Bedřich HOUSKA, který pak dále podal zprávu o plnění socialistického závazku a skončil konstatováním, že můžeme hrdě oslavit jeho celkové plnění. Na zakončení oslavy byly předány zasloužilým členům SČSP čestná uznání. Byla to jedna z velmi zdařilých slavnostních schůzí vůbec, a plně obsazený sál odcházel po Maxově závěru spokojeně domů. Naši sovětští hosté pak byli pozváni do knihovny, kde jim v úzkém kruhu pozvaných hostů bylo podáno osvěžení.