Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Tělocvičná jednota Sokol

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Tělocvičná jednota Sokol

Pokud jde o politicko-výchovný úsek, byla pořádána spolu se složkami NF beseda na téma: KSČ, vedoucí síla naší společnosti, dále beseda s účastníkem II. světové války. Hráči byli vychováváni k dobrému vystupování při utkáních.

Tato organisace má na konci roku 1975 celkem 111 členů, včetně žáků. Z tohoto počtu je 56 mužů, 22 žen, 24 dorostenců a 10 žáků. Bylo získáno 8 členů, ubyli 4 žáci. Z celkového stavu aktivně sportuje 72 členů, t.j. 80% v oddílech kopané, lední metané a základní tělovýchově. Naše tělovýchovná jednota obhospodařuje hezký sportovní areál s víceúčelovým hříštěm, na němž byly během roku vyhrazeny prostory pro volejbal a nohejbal a sedm drah k provozování lední metané. Cele toto víceúčelové hřiště není zdaleka vytíženo tak, jak by zasluhovalo. V letní době by se tam daly pěstovat ještě další discipliny, když poslední teplé zimy nám nedovolily použít cvičiště pro zamýšlený sport - hokej, ale především rekreační bruslení. Předseda TJ Bohuslav URBAN vyzval ve výroční členské schůzi každého člena a rodiče dětí, aby věnovali trochu svého volného času k využití tohoto sportoviště. Na této schůzi byla požadována lepší spolupráce mezi složkami Národní fronty, zvláště se Svazem socialistické mládeže.

Tělocvičná jednota se podílela na zajištěni Mezinárodního dne děti /MDD/, uspořádala přespolní běh o putovní pohár MNV a ONV, fotbalový turnaj mužů a druhý ročník mezinárodního turnaje v lední metané.

A nyní podrobněji k činnosti jednotlivých oddílů. Oddíl KOPANÉ má tři družstva. Družstvo dospělých hraje mistrovskou soutěž III. třídy a je po podzimním kole 1975 na 4. místě. To je nedostačující. Chybí prý větší disciplina a odpovědnost k zápasům a treningům. Překvapil náš dorost, nováček okresního přeboru. Umístil se na 4. místě, v soutěži slušnosti docela na místě prvém. Oddíl LEDNÍ METANÉ: měl v uplynulém roce 22 členů, kteří řádně plnili povinnosti. Tento oddíl má 4 družstva, z toho jedno družstvo je v krajském přeboru /skončilo na 3. místě/, další tři družstva hrála okresní přebor, v němž obsadila druhé, čtvrté a šesté místo. V okresním přeboru jednotlivců obsadil náš Václav KOTÝNEK první místo, čtyři další naši hráči skončili v první desítce. V jihočeském poháru obsadila naše dvě družstva 6. a 12. místo. V Plzni bylo naše družstvo osmé, ve Vimperku jsme obsadili 12. a 16. místo. V letním turnaji na našem asfaltu jsme byli třetí, pátí a osmí. V turnaji v Českých Budějovicích jsme se umístili na 6. a 9. místě. Stejně jsme skončili na Boubínském poháru. V prosinci 1975 jsme se zúčastnili turnaje v Drážďanech v NDR o Labský pohár a skončili jsme na pěkném 3. místě. Metaná se u nás stává populárním sportem.

Na akcích "Z" jsme odpracovali 860 hodin, část odměny dali členové k disposici oddílu. Tři členové pracují v krajském svazu lední metané, tři v okresním svazu. Oddílu lední metané byl předán titul "Vzorný oddíl" III. stupně. Tento oddíl má 7 trenérů a rozhodčích, kteří se pravidelně zúčastňují doškolovacích seminářů, a někteří v nich dokonce přednášejí. Tento oddíl na poli sportovním i společenském plní své povinnosti naprosto svědomitě.

Pokud jde o základní tělesnou výchovu, tedy vlastní sokolské cvičení došlo po spartakiádě k útlumu a přestalo se cvičit. Začalo se v listopadu 1975 s průměrnou účastí deseti žen. Odznak "FIT" dostaly vytrvalé cvičenky Opekarová, Kolbabová, Pražáková, Ondrová, Babková. Příkladná je činnost cvičitelky Servusové, matky dvou dětí.

Schůzuje se pravidelně za účasti 70 - 90%. Zlepšilo se placení příspěvků. Oddíl si dal závazek na vybudování příjezdové silnice na stadion v prodloužení Husovy ulice za ulici Jiráskovu.

Podle zprávy z výroční schůze se zdá, že zatímco činnost některých oddílů je nízko pod průměrem, jiní pracují celkem dobře, ba velmi dobře, organisačně se stav zlepšuje.

Tak tedy: Sportu zdar, a fotbalu zvlášť!