Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Helsinská dohoda

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Helsinská dohoda

Dne 1. srpna 1975 došlo k další velké události roku. Toho dne v 17 hodin zasedlo 35 státníků representujících celou Evropu, USA a Kanadu ke stolu, aby popořadě podepsali dokument, který byl připravován po několik let v Ženevě. Podle hlavního města Finska, Helsink, se podepsaný dokument jmenuje HELSINSKÁ DOHODA.

Tímto dokumentem má být zajištěno nevměšování se jednoho státu do vnitřních věcí státu druhého, neměnitelnost stávajících hranic státu, leda by k němu došlo jednáním. Dále byly stanoveny povinnosti signatářů dohody dbát o spojování rodin umístěných po 2. světové válce v různých státech, je to dokument o lidských právech, a konečně o vzájemném informování států východní a západní Evropy při konání velkých vojenských cvičení. Tímto dokumentem má být zaručen mír v Evropě, po němž touží veškeré lidstvo. Proto se o této vpravdě velké události zmiňujeme, ačkoliv se nejedná o regionální věc, a mohla by být proto mimo okruh našeho zájmu. Noviny píšící o této události, jsou v dokladech ke kronice.