Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Kosmonautika

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Kosmonautika

Výzkum kosmického prostoru pokračoval i v roce 1975 neztenčenou měrou, dokonce takovou, že jedna z několika cest do vesmíru je považována za událost roku. Jak se to zdá nedávno, co byla vypuštěna Sovětským svazem první umělá družice země. A přece je tomu již 17 let od vypuštění prvního SPUTNÍKA. Dnes již 11 států vyslalo na oběžnou dráhu kolem země 1716 družic. Nejvíce jich vypustil SSSR, pak USA, BRITANIE, FRANCIE, KANADA, JAPONSKO, NSR, ČÍNA, AUSTRÁLIE a poslední HOLANDSKO. Prostor kolem země je podle denního tisku zamořen asi 9000 různých předmětů - zbytků družic, včetně kosmonauty ztracených kamer.

Ten historický let v kosmu byl odstartován dne 16. července 1975 ve 13 hod. 20 min. našeho času, kdy startovala se dvěma kosmonauty na palubě sovětská kosmická loď SOJUZ 19. Ve 20 hod. 50 min. startovala z Kennedyho kosmodromu americká kosmická loď APOLLO se třemi astronauty na palubě. Tak začal velký kosmický let, historický sovětsko-americký experiment, o němž generální tajemník OSN řekl: "Je to jeden z velkých činů našeho století, který přesvědčivě demonstruje vůli obou zemí společně pracovat pro pokrok lidstva a je inspirujícím faktorem v úsilí OSN o mírové využití kosmického prostoru."

Obě tyto lodi se v kosmu spojily v jednu, právě v roku 30. výročí vítězného skončení druhé světové války. Tak jako si tehdy před třiceti lety podali ruce vojáci obou těchto armád, tak si srdečně stiskli ruce kosmonauti zemí, vysoko na oběžné dráze. Tento experiment se zcela podařil, a podařilo se i jeho ukončení - přistání na zemi. Na věčnou paměť jsou v dokladech ke kronice obce i noviny, popisující podrobně tuto vpravdě velkou událost roku 1975.

Dalšími událostmi bylo vyslání americké stanice MARINER 10 k planetě Merkur s částečným úspěchem, a úspěšný oblet sovětské sondy VENĚRY kolem Venuše s pořízením snímků této tajemné planety.

Svět pokračuje v oblasti výzkumu kupředu mílovými kroky. Věříme, že tak jako došlo ke společnému sovětsko-americkému letu kolem země, že dojde k vyslání kosmonautů obou těchto velmocí na jiné planety a dojde k objevu dalších civilizací, ale to my, současníci, ani naše děti na tomto světě dávno nebudeme. Zatím se tato možnost objevuje na střenkách denního tisku v rubrikách pro humor. A jsou to někdy vtipy velmi dobré.