Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Český svaz požární ochrany

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Český svaz požární ochrany

Početně je dost silný, má 74 členů, ale jeho činnost je slabší. Schůzovalo se sice dost /1 výroční, 5 členských, 2 výborové/, ale úspěchy jsou slabší. Organisace se zúčastnila jedné porady s ČČK a s naší CO při hromadném cvičení, ale jak to dopadlo! Sama písemná zpráva pro NF hovoří o tom takto:

"Tento rok se vůbec necvičilo. Příčina byla ta, že stále není převoz jak požárníků tak i požární techniky na cvičiště s vodou. Na okrskové schůzi bylo projednáno s okrskářem Pfefrem z Kamenného Újezda, že na okrskové námětové cvičení nás přepraví jejich auto. Prováděl se požární útok na kravín v Boršově. Pro naší nepřipravenost jsme vybouchli na 100% jak přímo v hodnocení po akci nám okrskář Pfefer vytknul, což bylo na místě. Též na hromadném cvičení s Červeným křížem jsme neuspěli."

Jinak se zúčastňovali všech oslav pořádaných NF a darovali na MDŽ a DD po Kčs 100.- Zpráva požárníků pák s politováním konstatuje, že protipožární žňové hlídky v katastru obce Včelná nebyly zajištěny po stránce požární ochrany z důvodů resignace na funkci předsedkyně /Krepsová/. Dává se také část viny MNV, že prý to pozdě zajišťoval. Stěžují si na nesoudružské jednání se strany MNV, ale na druhé straně se přiznává, že někteří funkcionáři požárníků řádně nepracují. Odráží se to i v naší mládeži, říká písemná zpráva, která kromě okrskového cvičení v Boršově, nemá žádnou činnost. Ani ve zbrojnici se prý nic neudělalo, kde prý elektrické zařízení již 3 roky visi se stropu a hrozí spadnutím.

Jestliže jsou ovšem takovéto výsledky činnosti sboru, je nabíledni, že Národní výbor nemůže nést za tyto nepořádky před okresní požární ochranou zodpovědnost, a že tudíž bude nutit odpovědné pracovníky zdejšího svazu požárníků, aby zlepšili svou práci, jinak se bude o jejich činnosti hovořit v okresním měřítku.

Kronikář jen připomíná, že tak jak jsme proti minulosti upadli v našem sportu, tak se zdá, že to "jde od deseti k pěti" i u zdejšího sboru požární ochrany. Kam se jen podělo ono radostné nadšení u obou těchto členů Národní fronty z předchozích let!