Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Svaz Československo-sovětského přátelství

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Svaz Československo-sovětského přátelství

V letošním roce se podařilo obnovit práci odbočky natolik, že výbor pracoval velmi dobře. Scházel se pravidelně měsíčně, neúčast byla vždy omluvena. I když se výbor zabýval situací v odbočce, nepodařilo se práci odbočky pozvednout natolik, aby byla uspokojivá. Problém je účast na členských schůzích. Je velmi slabá, takže se již dvakrát nepodařilo je zajistit. Omlouvá se to stářím a nemocemi většiny členů. Tento stav byl projednáván ve výboru KSČ. Ten zajistil dvojicemi návštěvu u předem vybraných občanů, a tak se podařilo získat devět nových členů, z nichž je sedm mladých. V této agitační práci se bude nadále pokračovat, aby se počet členů zvýšil a celkem omladil.

K vlastní práci svazu: byly pořádány dvě akce a sice oslava Velké říjnové revoluce a v měsíci Československo-sovětského přátelství beseda o Sovětském svazu, na níž hovořil Jan Loberšíner.