Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Zahrádkáři

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Zahrádkáři

Zdá se, že jeho činnost se přece jen pomalu začíná rozvíjet, i když se celkový počet členů nezvětšil. Zatím ani jeden z obyvatelů Včelné, kteří jsou členy této organisace v Boršově /velmi dobře vedené/, nepřestoupil do včelenské organisace. Že by počítali již s tak blízkým sloučením obou obcí? To se ještě nedá očekávat. Naše organisace vysadila 30 břízek v prostoru za prodejním střediskem, jako čestný závazek k 30. výročí osvobození ČSSR. Dne 26.10.1975 byla instalována v kulturním domě malá výstavka ovoce. Napoprvé to byla dobrá výstavka. Členové se podíleli na zajišťování akce "Z" volebního programu.