Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Dohlížecí výbor

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Dohlížecí výbor

Je to spojovací článek mezi lidmi a spotřebními družstvy, která jako obchodní a společenská organisace zajišťuje zásobováni obyvatelstva spotřebním zbožím a provádí politicko-výchovnou práci svých členů a ostatních spotřebitelů. Jeho celoroční programový plán byl splněn. Podílel se na všech akcích pořádaných Národním výborem a Národní frontou. Dílenský výbor byl pětičlenný, od června jen čtyřčlenný. Dvě členky pracují jako poslankyně MNV a v agitačních trojicích. Za uplynulý rok bylo provedeno 107 kontrol v místních prodejnách a hostincích. Závady většího rázu se nevyskytly, menší byly odstraněny na místě. Výbor se scházel jednou měsíčně. Členky družstva se zúčastnily namátkových přehlídek zboží. Starají se také o šeříky, které byly vysázeny v r. 1974 před prostranstvím obchodního střediska, kde odpracovaly 12 hodin. Dalších 15 hodin bylo odpracováno na úpravě trávníku tamtéž.