Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Ostatní stagnující

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Ostatní stagnující

A na konec o těch složkách Národní fronty, které zprávu o své činnosti za rok 1975 nezaslaly a které jednak stagnují nebo jsou dokonce před zastavením činnosti, byť dočasným.

SVAZARM

Již delší dobu nedochází předseda této organisace do schůzí Národní fronty, ač je zván. Soukromě řekl předsedovi Národní fronty Stanislavu ČAPKOVI, že studuje průmyslovou školu. Nemá prostě čas. Zástupce za sebe neposlal.

SVAZ SOCIALISTICKÉ MLÁDEŽE

rovněž stagnuje. Na konci roku byl však vyměněn celý výbor, předsedkyní se stala Jaroslava ČUTKOVÁ /čp. 188/ a zdá se, že s novou krví začne v organisaci pulzovat nový život.

OBEC BARÁČNÍKŮ

Na konci roku byl takový stav, že hrozilo zastavení činnosti, protože se rychtářovi nepodařilo obsadit čtyři důležité funkce /stáři, přetížení, přesídlení/. Rychtář Rudolf ČÍŽEK žádal na župě v Českých Budějovicích, aby činnost naší obce byla dočasně zastavena. Návrh nebyl přijat a bylo slíbeno, že se župní rychtář dostaví na nejbližší sedění, aby věc nějak urovnal. Taková je situace ještě v únoru 1976, kdy jsou tyto zápisy za rok 1975 psány.