Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Český Červený kříž

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Český Červený kříž

I práce této složky Národní fronty je velmi významná. Dlouholetou předsedkyní je téměř sedmdesátiletá, ale stále duševně svěží Alžběta PROKEŠOVÁ, /čp. 121/. Jejich zpráva za r. 1975 je velmi obsáhlá. Závazky splnili, získali 7 nových členů, mají celkem 106 členů, z toho 87 žen a jen 19 mužů. Z celkového počtu je 30 důchodců. Vyškoleno je 61 členů, mají 11 dobrovol. sester, 2 sestry z povolání, 1 lidový hygienik, 8 členek CO. Bylo získáno 5 nových dárců krve /čestných/. Jako vzorní dárci krve byli vyznamenáni manželé Monika a Jiří Křížoví, Věra Juřičková, Bohumila Ajchmajerová a Libuše Vavrušková. Na schůzích byly promítnuty 3 filmy s malou účastí. Konali jednu zdravotnickou přednášku. Deset zdravotnických hlídek ošetřilo 98 zranění, několik případů odesláno do nemocnice. V pečovatelské službě placené bylo odpracováno 4800 hodin, v sousedské výpomoci 820 hodin. Členky dobrovolně vypomáhaly na lesních pracích /500 hodin/, na zlepšovací životního prostředí 200 hodin. Sebráno bylo 14 kg léčivých bylin a pomerančové kúry, dále bylo sebráno 950 kg papíru. V Domově důchodců bylo navštíveno 6 osob. Členky ČČK pracují také ve svazu žen, ve Sboru pro občanské záležitosti, pořádají vítání nových občánků a besedy důchodců s pohoštěním.

Jejich majetek má hodnotu 6.895,20 Kčs, z toho na hotovosti mají Kčs 717,50.