Z kroniky Včelné díl V r. 1975: Rybáři - rozpuštění

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Rybáři - rozpuštění

Dnem 1.1.1975 byla zastavena v rámci celkové celostátní úpravy rybářství činnost základní organisace rybářů ve Včelné, založená zde před rokem. Její výroční členská schůze, která ukončila život této iniciativní složky, konaná dne 17.1.1975 v hostinci Jednoty "U Cettlů". Odbočka byla zrušena a přešla na krajské hospodaření. Předseda organisace František AICHMAJER informoval přítomné o práci, kterou ještě vykonají v tomto roce: zúčastní se aktivně Mezinárodního dne dětí a provedou rybářské závody. Jinak bývalí členové odbočky budou pracovat na brigádách v rámci MNV Včelná. Na rybníku "Fajláku" odpracovali 547 hodin, Mladí rybáři sebrali 200 kg papíru. Pokud jde o práci na tomto rybníku /prosek ledu atd./, projedná se již s krajským vedením v Čes. Budějovicích. V pokladně je 945.- Kčs, z něhož se zaplatí pohoštění přítomných na této schůzi, a zbytek se rozdělí pro pořádání Dne dětí, a na rybářské závody. Před dvěma roky jsme organisaci zakládali, dnes je její pohřeb, řekl předseda František Ajchmajer. Schůze na rozchodnou trvala jen 30 minut, pak bylo malé pohoštěni za bujarého veselí přítomných.