Z kroniky Včelné díl V r. 1975: SPB - rozpuštění

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

SPB - rozpuštění

Místní organisace Svazu protifašistických bojovníků, která měla 11, vesměs přestárlých členů uznala, že nemůže nadále v tomto stavu existovat. Rozhodla se po poradě s okresním vedením SPB v Čes. Budějovicích, že organisace se rozpouští a splyne se 4. základní organisací v Českých Budějovicích. Tím ubyl další, druhý člen Národní fronty v tomto roce. Posledním předsedou organisace SPB byl zde Jan CÍGLER z Boršova, stár 76 let, vězeň koncentračního tábora v Dachau, čestný a charakterní člověk.