Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Přehled kulturních podniků

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Přehled kulturních podniků

Podniky kulturně-výchovné činnosti za rok 1975 rozdělíme do několika oddílů: V březnu přednášková akce zahrádkářů - 50 účastníků, v dubnu školení poslanců a funkcionářů - 45 účastníků, v listopadu školení poslanců a funkcionářů v rámci "lidové akademie" - 45 účastníků. Politicko-výchovná činnost: leden, vzpomínkový večer k úmrtí V.I.Lenina - 60 účastníků, červenec, zdravotní přednáška - 50 účastníků. Ostatní kulturní a společenské akce: leden, 3 taneční zábavy - 550 účastníků, 2 ostatní kulturní a společenské akce, - 159 účastníků, z toho jedna v přírodě. Únor 1 taneční zábava - 250 účastníků, 3 ostatní kulturní a společenské akce - 280 účastníků. Březen: 3 ostatní kulturní a společenské akce - 185 účastníků. Duben: 1 ostatní kulturní a společenská akce - 30 účastníků; Květen: 1 ostat. a kultur. a společenská akce - 140 účastníků. Červen: 3 ostatní kulturní a společenské akce - 210 účastníků, z toho jedna v přírodě - 100 účastníků. Srpen: 2 ostat. kultur. a společen. akce - 170 účastníků. Září: 2 ostat. kultur. a společen. akce - 80 účastníků. Říjen: 1 výstava ovoce - 200 účastníků, 1 taneční zábava - 280 účast, 1 ostatní kultur. a společenská akce - 55 účastníků. Listopad: 2 ostatní kultur. a společen. akce - 245 účast. Prosinec: 1 ostat. kultur. a společen. akce.

Celkem se našeho kulturního dění v obci zúčastnilo 3262 osob, z toho byly 2 akce v přírodě s dvěma sty účastníky. Proti roku 1974 je to mírný pokles.