Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Lidová knihovna

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Lidová knihovna

Knihy se vypůjčují 3 hodiny týdně. Výpůjčky: 16 marxismus, 120 ostatní politické knihy, 41 přírodovědecká literatura, 19 zemědělská, 37 technická, 188 jiná poučná literatura; celkem 421 výpůjček. Daleko převažuje literatura tzv. krásná - celkem 2.315 výpůjček. Předchozí data se týkala dospělých. Mládež měla 402 výpůjček naučné literatury, 882 krásné; celkem 4020 výpůjček obou kategorií. Periodické literatury bylo celkem 1992 výpůjček různého zaměření, jak je výše detailováno. Celkový počet všech výpůjček: 6012.

Prezenční výpůjčky protokolované - 1482. Stav knihovního fondu je tento: leninismus 91, ostatní společenské 128, přírodovědecké 69, zemědělská 33, technické 41, jiná naučná 128, krásné 902, naučná pro mládež 141, krásná pro mládež 170. Celkem je v naší knihovně 1703 knih. Za rok 1975 přibylo 105 knih, ubylo 92. Od jiných knihoven jsme si vypůjčili jednu knihu. Máme celkem 200 čtenářů, z toho mládeže do 15 let 70. Knihovnu navštívilo 1482 čtenářů, čítárnu a studovnu navštívilo 331 zájemců. Knihovna vykonala 9 výstav a počtem exponátů 195. Ostatních kulturně-výchovných akcí bylo 6. Celkové neinvestiční náklady činí Kčs 1.186 + 300. V knihovně je jen jedno místo obsluhy a jedna čítárna a studovna. Čistá plocha pro knihovní účely je 45 m2. Počet míst k prezenčnímu používání knihovny: 1.

Naše knihovna byla vyznamenána za rok 1975 čestným uznáním uděleným ONV v Českých Budějovicích, které - jak bylo na tomto dokladu uvedeno - má sloužit k další pobídce ke zlepšení služeb této kulturní složky. Je to naše třetí čestné uznání od roku 1945. Knihovnicí je nadále Anna HOUSKOVÁ /čp. 38/. Pracovala v roce 1975 za odměnu Kčs 500.-