Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Besedy

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Besedy

NAD KRONIKOU:

Jako každý rok, tak i v roce 1975 byly konány dvě besedy nad kronikou obce, které pořádá místní český svaz žen spolu se socialistickým svazem mládeže. Bylo na ní vždy přítomno asi 40 osob, t.j. asi o 25 posluchačů méně než v r. 1974. Pokračovalo se ve čtení prvního dílu kroniky z r. 1920. Čtení se rádo poslouchá, protože jde o zápisy z doby, kterou převážná většina posluchačů prožívala. Škoda, že pro tuto historii projevuje zájem tak mizivý počet mladých lidí. Jak ovlivňuje televize celý náš kulturní život na vesnici, je znát některých hlasů z posluchačů, aby totiž to moc dlouho netrvalo, aby nezmeškali oblíbený seriál. Skončilo se tedy za hodinu. I jiné podobné hlasy z publika na urychleni sportovního klání /box/ byly uveřejněny v denním tisku.

O SOVĚTSKÉM SVAZU:

Tato beseda byla konána dne 20.11.1975 v hostinci JEDNOTY "U Kalkušů". Přednášel na ní náš občan Jan LOBERŠÍNER, který je v Moskvě občas na delším školení. Mluvil ze zkušenosti a bez přípravy. Úroveň byla velmi dobrá. Přednášku navštívilo 54 zájemců.