Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Politická akademie ve Včelné

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Politická akademie ve Včelné

Aby se zvýšila politická úroveň pracovníků Národních výborů, základních organisací různého zaměření, kteří dosud neprošli žádným politickým školením, jež by mělo přibližně stejnou úroveň jako školení členů KSČ, byla pro ně zřízena tzv. Lidová akademie. Tuto akci vyvolalo okresní kulturní středisko a Okresní výbor sociální akademie v Českých Budějovicích po dohodě s MNV ve Včelné. Mezi těmito dvěma institucemi bylo písemně dohodnuto, kolik bude přednáškových titulů, kdo bude jednotlivá témata přednášet, a další skutečnosti administrativní povahy. Pro rok 1976 jsou to následující témata: 1/ Teorie společné úlohy dělnické třídy 2/ Vedoucí úloha KSČ v socialistické společnosti 3/ Politická organisace ČSSR /dvě přednášky/ 5/ Proletářský a socialistický internacionalismus 6/ Problematika socialistického způsobu života a zabezpečení práv a povinností občanů ČSSR.

Místní národní výbor a organisace Národní fronty vyslaly do této Lidové akademie 20 posluchačů. Vedoucím této akademie je předseda školské a kulturní komise MNV Adolf Rataj, vedoucí třídy je Anna HOUSKOVÁ, manželka předsedy MNV. Zatímco vedoucí Lícové akademie zařizuje obsazení vybraných témat učiteli, vedoucí třídy vede třídní knihu, zapisuje účast a eviduje neúčast, která musí být odůvodněna písemnými omluvenkami. Lidová akademie potrvá 3 roky, a její absolvování bude mít stejnou platnost jako školení členů KSČ.

Vyučování započalo dne 11.11.1975. Až dosud byla návštěva akademie velmi slušná.