Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Otevření rekonstruované školy v Boršově

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Otevření rekonstruované školy v Boršově

V pondělí dne 1.9.1975 byl slavnostně zahájen nový školní rok 1975/1976 spojený s otevřením nově adaptované školní budovy, postavené roku 1892 v bývalé obci Poříčí, nyní části obce Boršova n/Vlt. O stavbě školy a její adaptaci byla zmínka v zápisech kroniky za rok 1973. Pedagogický kolektiv této školy pozval předsedu MNV Bedřicha HOUSKU a kronikáře naší obce Josefa Jiřičku k slavnostnímu otevření školy a zahájení školního roka.

Přesně v 8 hodin v 5. třídě zazněly z domácího rozhlasu československé hymny a hymna sovětská. Žák Jan MALÁT přednesl báseň Františka Branislava NA NOVOU CESTU. Ředitelka školy E. BENEŠOVÁ pronesla slavnostní a uvítací proslov, v němž připomněla 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, a dobu, kdy se tvoří velké hodnoty hmotné, tvoří se socialistický člověk. Doba potřebuje lidi vzdělané, které pomáhá vést škola od útlého mládí, aby se stali platnými členy společnosti. Rodina pak doplňuje školní vzděláni a má nenahraditelnou funkci při tvoření osobnosti dítěte. V rodině se utváří charakter dítěte, jeho citový základ, vztah k lidem a životu. Uvedla dále, že společnost poskytuje dětem mnoho možností. Je třeba si jich vážit.

Na konec svého proslovu vyzvedla ředitelka školy skutečnost, že školní rok 1975/1976 zahajuje škola v nové budově, jejíž rekonstrukce stála 1,200.000.- Kčs, a nový nábytek 98.000.- Kčs. Je třeba proto budovu šetřit a udržovat ji. Děkuje rodičům, učitelkám a brigádníkům, kteří odpracovali zdarma 500 hodin. Obrací se pak k dětem a přeje jim, aby se jim ve škole líbilo a aby jim zůstalo co nejvíce vzpomínek na tento krásný dětský čas.

Po ředitelce školy promluvil předseda MNV Boršov Josef JÍLEK, který popsal těžkosti se stavbou a poděkoval rodičům dětí za pomoc při stavbě budovy. Báseň Josefa Hory BUĎ PŘIPRAVEN přednesla žačka Jana Pozimková. Dojemné bylo představování a přivítání "prvňáčků". Každý z jmenovaných byl obdarován kytičkou karafiátů. Za organisaci pionýrů přivítala prvňáčky žákyně Drahuška Miklíková. Hezký pořad probíhající v rychlém sledu, uzavřela žákyně Lenka Lukšíková přiléhavou básní Ant. Sovy MÁ VLAST, po níž následovala Píseň práce, reprodukovaná školním rozhlasem.

Na trvalou paměť pak uveďme ještě, kdo zastupoval pozvané organisace. Vesnickou organisaci KSČ Boršov: Jílek, Houska, Zaoral, školskou a kulturní komisi MNV Boršov: Krejčů, patronátní závod Mlýny a těstárny ve Březí: Truska, Bíca, Brusík, Sdružení rodičů a přátel školy: Kovařík že Včelné, MNV Včelná: Bedřich Houska, Josef Jiřička. Z bývalých učitelů této školy se dostavili: Ludmila Ryšavá, a bývalá ředitelka této školy, Pokorná.

Úzký kroužek přítomných pak byl ředitelkou školy pozván do sborovny, kde bylo přítomným podáno malé občerstvení a zavzpomínáno na stavební začátky školy v r. 1892, na její skrovné vybavení ve srovnání s dneškem. Školní historky pamětníků pak přispěly k dobré náladě tohoto improvizovaného setkání. Po celý den 1.9.1975 byly otevřeny dvéře od 8 - 17 hodin pro mnoho starších občanů, kteří si prohlédli a obdivovali tuto krásnou adaptovanou školu.

Na konci února 1976, kdy je dopisována tato kapitola, se po zkušenostech z letošní zimy projevily tyto nedostatky:

1/ ústřední topení instalováno s malým počtem žeber, takže teplota nedosáhla předepsaného stupně.

2/ na jižní straně budovy byl odkoupen od souseda Holuba nedostačující pozemek, takže se nedá zajet s autem k okénku pro uhlí.

Závadu ad 1/ odstraní stavitelský podnik, jímž je Okresní stavební podnik České Budějovice, závada ad 2/ bude napravena, přikoupením pozemku.

Hodně zdaru, naše staronová školo!