Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Doklady kroniky

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Doklady kroniky

Aby byly podchyceny doklady ke kronice obce, zaznamenáme zde materiály, které mají dokladovou důležitost i pro studium dalších kronikářů a zájem našich občanů. Jsou to následující materiály: 1/ dva zarámované letecké snímky Včelné z r. 1963 rozměru 1 x 1 m, 2/ čtyři díly /knihy/ zápisů zaniklé Národní jednoty pošumavské se zápisy od r. 1900 - 1945, 3/ Doklady o návštěvě velvyslance NDR, Dr. Krolikovského na MNV Včelná při odhalení pamětní desky na čp. 29, 4/ Doklady ke stavbě pomníčku na pobyt Sovětské armády u nás v r. 1945 a opisy dopisů mezi MNV a pplk. Jurijem Pantělejevovičem KONDRATĚNKEM, který byl velitelem praporu tohoto vojska. 5/ Zarámovaný Regulační plán obce Včelná z r. 1925, rozměru 1 x 1 m.

Zatím jsou tyto doklady uloženy - s výjimkou č. 1 a 5 - u Josefa Jiřičky, který současnou Kroniku obce píše. Až bude postavena víceúčelová budova MNV, s jejíž stavbou se má začít v r. 1976, a MNV bude mít důstojné umístění s více místnostmi, budou tyto doklady umístěny tam nebo budou součástí výzdoby těchto prostor jako kupř. letecké snímky Včelné a první regulační plán obce. V každém případě je třeba mít veškeré tyto doklady v úctě.