Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - O módě tzv. minisukní

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

O módě tzv. minisukní

Můj předchůdce - kronikář se zmínil v zápisech za rok 1970 o módě malých, lépe řečeno krátkých ženských sukní. Vyjádřil se asi v tom smyslu, že tyto jsou příčinou častých potratů. Proto pryč s minisukněmi! Četl jsem kdesi vtip, že o věrnost své ženy se není třeba bát, jestliže nosí krátké sukně. Důležité je, aby měla dlouhou vůli. Můj předchůdce měl na mysli, že ženy, především mladé, jsou v těch velmi krátkých sukních tak přitažlivé, že dochází k tomu, co je biologicky nevyhnutelné, a případné následky jsou odstraňovány interrupcí. Obavy z minisukní zaplašuje uvedený vtip, který říká, že minisukně nevzbuzují obavy, ale že horší je, nemá-li dotyčná žena dlouhou vůli svodům odolávat. Nemá-li jí, tu ani dlouhé sukně nic nezmohou.

Když už se zabýváme módou, protože i ta do zápisů kroniky patří, je třeba říci, že už asi tak dva roky přestaly být minisukně módní a přešlo se na sukně zcela dlouhé. Ale u nás, a snad i v jiných zemích, se tato nová móda vcelku nevzala na vědomí a minisukně se nosí převážně dále, hlavně u mladých dívek, kde přece jen se tento prohřešek proti módnímu trendu pardonuje, protože svět je přece jen nějak hezčí, že ano, mužové! U starších žen, tak kolem čtyřicítky, však způsobuje tato móda trochu rozpaků. Tolik je slov na adresu potratů.