Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Pohyb obyvatel

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Pohyb obyvatel

Na konci roku 1974 měla Včelná 1004 obyvatel. Změnami, které jsou níže uvedeny, nebyl jejich počet vcelku ovlivněn, protože ke dni 31.12.1975 má naše obec 1002 obyvatel. Stále se ještě neprojevuje na jejich počtu výstavba rodinných domků, která postupuje - jak bylo řečeno na jiném místě - celkem pomalým tempem. Na konci výstavby má mít Včelná podle Územního směrného plánu 2300 obyvatel. Příští rok řekne rozhodně své slovo. A nyní již o tom, jak došlo k pohybu obyvatel: