Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Spartakiáda

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Spartakiáda

Pokračovatelkou slavných sokolských sletů jsou Spartakiády. Tato veliká oslava krásy a tělesného cvičení byla pořádána jako součást oslav 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou v r. 1945.

Byla to manifestace síly, krásy a oddanosti socialistické vlasti, jak napsal denní tisk. Byla největší a nejkrásnější ze všech dosud pořádaných Spartakiád. Ačkoliv částečně nepřálo této manifestaci v Praze na Strahově počasí, nebylo žádné cvičení vynecháno. Dojem z cvičení, zvláště vojáků a žen byl tak pronikavý, že ještě po půl roce jsou jednotlivá cvičení na programu naší televize. Z naší organisace SOKOL se nikdo cvičení nezúčastnil, protože jsme cvičení vůbec zahájili až v r. 1974, a cviky byly tak složité, že jsme je jako nováčci nebyli s to zvládnout. Snad až příště. Denní tisk z této manifestace je v dokladech ke kronice.