Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Odešla A. Černá

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Odešla A. Černá

16.10.1975 náhle zemřela pani Anna Černá /1908/ z čp. 24, která od doby, kdy se provdala za Viktora Černého, se ujala vyzvánění z kapličky P. Marie. O zřízení kapličky a majetkovém uspořádáni viz kapitolu v zápisech za rok 1971. Želíme odchodu této hodné ženy, která nikoho nezarmoutila, nikoho nepomlouvala, a svým nezištným zvoněním ohlašovala smrt každého z našich občanů bez ohledu na jeho víru. Toto zvonění nemělo již náboženský charakter, ale jen se obci oznamovalo, že někdo z našeho středu odešel. Tak si přáli všichni, a do tohoto domku odchod svých drahých oznamovali. Paní Černá nic za tuto službu nepožadovala, ale když jí někdo dal malou odměnu, nepoužila jí pro sebe. Kronikář od ní ví, že vše co od lidí dostala, darovala na stavbu mateřské školy ve Včelné. Tento dar obnášel částku přes 4.500.- Kčs.

Kronikářovi darovala nejvíce fotografií ze života naší vesnice. Jsou to staré vzácné snímky. Po paní Černé zůstane světlá památka!

Všem tedy posloužila na poslední cestě z tohoto světa, jí však již nikdo nemohl dluh splatit, protože zvonit nikdo neuměl. Když byla vynášena z domu k pohřbení na hřbitově v Kamenném Újezdě, chtěli jí občané projevit poslední poctu a zazvonit jí. Pro tento úkon byla pozvána z Boršova paní Borovková, která tam zvoní. Zvonek se opravdu ozval asi třikrát až čtyřikrát, ale náhle se přetrhl provaz, a poslední pocta paní Černé nebyla dokončena. Toto je informace synů zemřelé paní Černé.